Jdi na obsah Jdi na menu
 


BESEDA U VÁS

Pár slov o besedách smiley

Vážené paní knihovnice a paní učitelky! Abyste dopředu věděly, jak besedy probíhají než se spolu domluvíme, napsala jsem Vám zde pár slov, která Vám besedy trošku přiblíží.

Beseda trvá asi hodinu a půl, tedy 90 minut, (to znamená dvě vyučovací hodiny) a jejím obsahem je povídání o tom, jak jsem se stala ilustrátorkou, o tom, jak maluji, o vzniku knih, o ilustrování, psaní, o lásce k tomu co děláme a podobně. Beseda je velmi živá a interaktivní, s dětmi komunikuji, své vyprávění doprovázím promítáním obrázků, které můj příběh "ilustrují".  Pak dětem přečtu ukázku z knihy (velmi procítěně smiley) a čtení je také doprovázeno promítanými ilustracemi, takže děti se takto mohu detailně seznámit s obrázky přímo v průběhu čtení a vidět, jak úzce ilustrace s textem souvisí. Děti se zde i zapojí při porovnávání textu s odpovídajícími ilustracemi. Následuje prostor pro otázky dětí, je dobré s dětmi dopředu možné otázky trošku probrat, aby byly na závěr besedy připravené se ptát...smiley. Beseda děti baví a také to, že se v ní střídají různé bloky, dokáže udržet jejich pozornost. Ideální věk dětí je od 2., 3. třídy nahoru. Děti prvních tříd (to platí na začátku školního roku) ještě příliš nechápou principy besedy a i téma je pro ně ještě trochu složité indecision. Navíc nevydrží celý čas  a začnou být neklidné. Pro tyto "začínající" školní děti dělám besedu jen opravdu výjimečně a je potřeba se na ní dopředu domluvit, pro tyto účely musím besedu speciálně upravovat. I tak prosím, abyste besedu pro úplně malé děti raději neplánovali. Pokud bych nějakou výjimečně dělala, bude samozřejmě muset být kratší, ale cena besedy se tím také nijak nemění. (stejně i pokud se klasická beseda protáhne, což se děje často, cenu nenavyšuji smiley)

Při besedě prosím o zajištění dataprojektoru, notebook si přivezu smiley

Pokud bych k Vám jela dále než 30 km od Brna, prosím o domluvu dvou besed na den. Jezdit na na otočku na jednu besedu na větší vzdálenosti není možné. Také domluva výjezdu na několik dní není problém, pokud mě budete ochotni ubytovat smiley. V případě, že nemám volný termín pro besedu u Vás, skvělou alternativou je  komiksový workshop, který vede můj bývalý manžel Daniel Vydra. Je autorem komiksových scénářů, napsal knihu veršů pro děti a také úzce spolupracuje se spisovatelem Milošem Kratochvílem.smiley. Zde jsou reference škol a knihoven, které se workshopu zúčastnily: REFERENCE.(po odrolování dolů na stránku)

samostatný workshop můžete domluvit ZDE

V případě zájmu o pasování prvňáčků je také možnost se domluvit, moje jedenapůlhodinová účast je ve stejné ceně jako beseda. A opět platí, že nad 30 km od Brna prosím o domluvení takového programu, ve kterém mě využijete minimálně v rozsahu dvou akcí (dvě besedy, pasování a beseda, nebo celodenní pasování apod - to už záleží na domluvě)

Cenu besedy (a cestovného) ráda doplním mailem či po telefonu při osobní komunikaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A JEŠTĚ NĚCO POD ČAROU (CO NEMUSÍTE, ALE MŮŽETE ČÍST laugh)

-------------------------------------------------------------------------------------

Velmi se omlouvám, že to sem píši, ale tato nemilá situace se občas opakuje a tak jsem se rozhodla tomu předcházet.

SLEVA A ZADARMO:

Vážené paní učitelky a knihovnice:

......věřím, že se to nejspíš netýká přímo Vás, které tento článeček právě čtete, ale občas se stává, že někteří zájemci o besedu po mně chtějí nejrůznější slevy nebo abych svou práci dělala úplně zadarmo a apelují na moje city: že je to pro děti nebo že mají omezený rozpočet a podobně. Tomu rozumím, pracuji přece pro děti a s láskou. A přesto....

Prosím Vás, nedělejte to.

Při takovéto manipulaci se buď nechávám usmlouvat a doplácím pak na to anebo jsem tlačena do velmi nepříjemných situací, kdy musím vysvětlovat, proč i moje práce má svou cenu, jakoby takovou věc vůbec bylo nutné vysvětlovat. Tedy proto, abych už objasňovat nemusela, to vysvětlím nyní smiley

Mou prací a obživou je ilustrování knih a neoddělitelnou součástí této práce jsou i besedy se čtenáři. Buď tedy ilustruji knihu nebo jsem na besedě s dětmi, na kterou se musím i nějak připravit, dostat, a to často i stovky kilometrů. Nemohu současně ilustrovat knihu a dělat besedu, tedy svůj pracovní čas musím rozvrhnout mězi obě tyto činnosti. Pokud bych ovšem kteroukoli z těchto dvou činností dělala bez nároku na plat, bylo by nemyslitelné se uživit.

Když Vám nemohu dávat slevy a ani k Vám jezdit zadarmo, věřím, že tak jako já i Vy víte, že pro každého z nás, kdo se musíme spolehnout na vlastní síly a nikoli na renty, je vyloučeno dělat své povolání zadarmo nebo za peníze, které nás nemohou uživit smiley

Pro ty z Vás, které trápí můj profesionální postoj dodávám, že není osobního charakteru. Své povolání miluji a zpočátku mi láska k němu a k dětem způsobovala ekonomické problémy, velmi mnoho jsem dělala jen z dobré vůle. To ale nelze a tak musím rozlišovat. Krom své normální placené práce jsem zapojena i v záležitostech, které mají ryze charitativní charakter a honorované nijak nejsou. Vykonávat zdarma ještě své povolání nebo nějakou jeho část, by už bylo nad mé možnosti a síly.

Děkuji a věřím ve Vaše porozumění.smiley

S úctou 

Vaše ilustrátorka

Markéta Vydrová

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pozvánka na besedu

(Marie Šikolová, 27. 7. 2018 8:41)

Vážená paní Vydrová,
dovolte mi, abych se na úvod dopisu představila, jmenuji se Marie Šikolová a pracuji řadu let v dětském oddělení Městské knihovny Tišnov. Naše knihovna pořádá pro děti řadu pěkných akcí a má za sebou i své úspěchy – v roce 2007 jsme získali titul Kamarádka knihovna. V letošním roce na podzim zahájíme již 15. ročník originálního projektu na podporu čtenářství, který jsme pojmenovali Knihy mého srdce. Každoročně probíhá v měsíci listopadu ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a Základní školou Smíškova. Ráda bych několika slovy projekt přiblížila. První ročník se uskutečnil v roce 2004 a byl věnován švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové. Součástí projektu jsou besedy o životě a díle autora, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a žákovské výstavy. První ročník příjemně překvapil dobrým výsledkem, který se projevil nárůstem nových čtenářů a hlavně kladným postojem žáků ke knize. Rozhodli jsme se každoročně projekt opakovat s cílem přestavit dětem jiné významné autory dětské literatury. V dalších letech nás inspirovali svým dílem Václav Čtvrtek (2006), Ondřej Sekora (2007), František Nepil (2008), Helena Zmatlíková (2009), Martina Drijverová (2010) a Alena Ježková (2011), Jiří Trnka (2012), Eduard Petiška (2014), Renáta Fučíková (2015), Zdeněk Svěrák (2016) a Josef Lada (2017).
Stalo se tradicí, že v dětském oddělení probíhá pro žáky 1. - 5. tříd celá řada akcí, které rozvedou téma do hravé podoby. Učitelé z 1. stupně a školní družiny se s nadšením zapojují se žáky do nabídnutého programu, který nadále rozvíjí ve škole. Společnými silami jsme docílili toho, že každý ročník měl skvělou a neopakovatelnou atmosféru.
Přála bych si, aby naši čtenáři v projektu Knihy mého srdce měli možnost se s Vámi setkat na besedě a blíže se seznámit s Vašimi knihami. Rozhovor se skutečným autorem bude pro ně jistě skvělý zážitek. Sdělte mi prosím, zda je možné, aby se beseda v naší knihovně v průběhu roku 2019 mohla uskutečnit (nejlépe v měsících říjen – prosinec). Současně mám přání, aby ve stejném období zavítal na besedu i pan Miloš Kratochvíl a paní Zuzana Pospíšilová. Jsem přesvědčená, že náš projekt se oživí krásnou současnou literaturou s krásnými ilustracemi. Vždy si vybíráme autory, kteří mohou nabídnout dostatečné množství knih, abychom s nimi a velkým počtem dětí mohli delší dobu pracovat a pro velký zájem je pak do knihovny nakupujeme v dostatečném množství. O projektu Knihy mého srdce se dozvíte na našich stránkách.
Sdělte mi prosím, za jakých finančních podmínek se můžou dvě besedy s Vámi v naší knihovně uskutečnit. Také je pro mne důležité vědět, pro kolik dětí je beseda určená. Omlouvám se za předčasné oslovení, ale souvisí to plánováním na rok 2019 a chtěla bych být na financování této akce připravená. Budu doufat, že se přijedete do naší knihovny podívat. Už nyní se moc těším, až se s Vámi opět osobně setkám. Těším se brzkou a kladnou odpověď. S pozdravem Marie Šikolová
Městská knihovna Tišnov
Brněnská 475
666 01 Tišnov
tel: 549 121 003
marie.sikolova@kulturatisnov.cz